Arkadiusz Stanisławowski

 • Polska chce do roku 2022 r. stworzyć sobie możliwość zaspokojenia zapotrzebowania na gaz z kierunków nierosyjskich.
 • Polskie plany umożliwią rozpoczęcie dostaw błękitnego paliwa także do krajów Europy Środkowej i utworzenie wyłomu w lokalnym monopolu Gazpromu.
 • Rosja sięga po dezinformację próbując podważyć projekty rządu w Warszawie w oczach społeczeństwa i środowisk politycznych.

Ksawery Czerniewicz

 • Finlandia i Szwecja tworzą jedną przestrzeń strategiczną. Dla USA są ważnym odcinkiem granicy Zachodu z Rosją; Moskwa traktuje je jako jeden obszar geopolityczny, podobnie jak „Pribałtykę” (Litwa, Łotwa, Estonia).
 • Szwecja oraz Finlandia ze względu na położenie geograficzne są istotnym elementem w planach ewentualnych działań wojennych tworzonych zarówno przez strategów natowskich, jak i rosyjskich.

Ksawery Czerniewicz

 • Obecną sytuację w Mołdawii uznać należy za porażkę polityki Zachodu. Przymykanie oczu na poważne nieprawidłowości i tolerowanie pozornej westernizacji państwa przy zachowaniu najgorszych cech kraju postsowieckiego doprowadziły UE i USA do sytuacji bez dobrego wyjścia. „Mniej złym” rozwiązaniem stało się popieranie oligarchicznych, kleptokratycznych i de facto mafijnych rządów. Poparcie im udzielane może poważnie zaszkodzić Zachodowi w oczach społeczeństwa mołdawskiego
 • „Uczciwą alternatywą” dla do cna skorumpowanych sił prozachodnich stały się siły prorosyjskie. Tymczasem z racji swego położenia Mołdawia ma duże znaczenie strategiczne – głównie jako potencjalny czynnik destabilizacji. Dla Rosji sytuacja w Kiszyniowie jest ważna ze względu na separatystyczne Naddniestrze, dla Kijowa i UE z racji sąsiedztwa z Ukrainą. Rozwój wydarzeń w Kiszyniowie i geopolityczny kurs, jakim będzie szła Mołdawia ma też znaczenie – z racji geografii – dla wszelkich koncepcji integracyjnych kojarzonych z projektem Międzymorza.

Czesław Kosior

 • Rosja zacieśnia współpracę oraz inwestuje politycznie, finansowo i ideologicznie w skrajne środowiska zarówno prawej jak i lewej strony sceny politycznej w UE. Z jednej strony we francuski Front Narodowy czy węgierski Jobbik, z drugiej w grecką Syrizę czy hiszpański Podemos. W partie, które już rządzą (Syriza), mają duże szanse na rządzenie (Front Narodowy), a także wchodzą coraz śmielej do głównego nurtu prowadzenia europejskiej polityki (m.in. obsadzają mandaty w PE).

Arkadiusz Stanisławowski

 • Budowa polskiej elektrowni atomowej ma istotne znaczenie w zakresie możliwości pozyskania taniej energii, wsparcia fundamentu krajowego miksu energetycznego oraz wygenerowania pozytywnego impulsu dla polskich firm. Dlatego mimo sprzecznych sygnałów ze strony obecnego rządu należy kontynuować inwestycję mając na uwadze de facto pewne zaostrzenie unijnej polityki klimatycznej w horyzoncie 2050 r.

Bartosz Światłowski

 • Polskie postrzeganie współczesnej Republiki Litewskiej ma podwójny charakter: geopolityczny i narodowościowy.
 • Litwa jest dziś pełnoprawnym członkiem NATO i UE z czego wynikają konsekwencje prawne, polityczne i geostrategiczne. Wilno musi przestrzegać określonych prawem norm międzynarodowych dotyczących poszanowania praw mniejszości narodowych. W tym przede wszystkim umowy zawartej z Polską w 1994 roku. Jednocześnie jako podmiot geopolityczny RL narażona jest na wrogą politykę ze strony Rosji. By temu przeciwdziałać Litwa powinna szukać trwałych sojuszników w najbliższym otoczeniu. Ze względów geograficznych kluczowe znaczenie przypada Polsce. Również z punktu widzenia Polski dobre relacje z Litwą mają znaczenie w perspektywie przeciwdziałania rosyjskiemu neoimperializmowi.