Po okresie przerwy Ośrodek Analiz Strategicznych wznawia działalność publicystyczną. OAS jest prywatnym, niezależnym oraz ponadpartyjnym ośrodkiem analitycznym, zajmującym się […]