Czesław Kosior

  • Operacja wojskowa w Syrii wykazała znaczny postęp w militarnych zdolnościach Rosji. W porównaniu z wojną z Gruzją w 2008 r., kiedy po raz ostatni lotnictwo rosyjskie działało w warunkach bojowych, siły zbrojne FR wydają się być coraz skuteczniejsze jeśli chodzi o tempo operacyjne i współdziałanie różnych rodzajów wojsk. Operacja syryjska pokazała też rozwinięte zdolności uderzeniowe i znaczącą poprawę zdolności prowadzenia operacji ekspedycyjnych.