O nas

Ośrodek Analiz Strategicznych jest fundacją (KRS 0000559044), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Jesteśmy prywatnym, niezależnym oraz ponadpartyjnym ośrodkiem analitycznym, zajmującym się polityką zagraniczną oraz wybranymi aspektami życia gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasz ośrodek będzie promować wartości atlantyckie i republikańskie. W OAS łączymy osoby reprezentujące różne tradycje polityczne, ale zgodne co do tego, że bezpieczeństwo narodowe RP opiera się na NATO i sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a przyszłość Polski związana jest z UE. Łączy nas ponadto przekonanie o tym, że sytuacja międzynarodowa wokół Polski wymaga zjednoczenia wysiłków różnych ludzi i środowisk, a zagrożenia, z którymi mamy do czynienia wymagają odwagi i niezależności w formułowaniu opinii.  Uważamy, że dialog pomiędzy ludźmi o różnych poglądach jest konieczną składową budowy nowoczesnego i bezpiecznego państwa. Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że droga do silnej Polski wiedzie poprzez trwałe i stabilne instytucje państwa oraz zdrową gospodarkę. Dlatego będziemy wspierać te działania państwa, które służą rozwojowi przedsiębiorczości i dobrobytu jego obywateli.
Dla realizacji ww. celów OAS będzie zajmował się analizowaniem i komentowaniem polityki zagranicznej, krajowej i międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa narodowego Polski. Podobne działania podejmiemy w zakresie spraw dotyczących gospodarki i biznesu.

Jesteśmy fundacją prywatną i nie jesteśmy związani z żadną partią, ugrupowaniem, ani siłą polityczną. Będziemy pisać o tym, co uważamy za istotne w sposób maksymalnie otwarty i uczciwy. Nie będziemy stosować autocenzury, ani też używać słów do ukrywania myśli. Jeśli więc w jednym tekście poprzemy działania lub pomysły rządu lub opozycji, a w drugim inne z kolei skrytykujemy to nie będzie to brak konsekwencji, a raczej przeciwnie – wyraz wierności własnym, a nie cudzym, poglądom.

Nie będziemy ulegać kultowi młodości, w ramach którego ktoś bez praktycznego doświadczenia może dawać recepty na wszystko, ani też kultowi siwych włosów, w ramach którego ktoś, kto dużo widział i dużo rozumie będzie zniechęcał do zmian. Będziemy starali się łączyć zapał młodości z wiedzą ludzi już doświadczonych.

Pisać będą dla nas praktycy – ludzie łączący zapał do zmieniania Polski na lepsze z doświadczeniem zawodowym.  Wśród naszych autorów będą ludzie wywodzący się z dyplomacji, rządowych ośrodków analitycznych, specjalistycznych mediów oraz biznesu. Nie jesteśmy więc ośrodkiem akademickim i nie będziemy publikować tekstów naukowych. Nasze opracowania będą – na ile to możliwe – zwięzłe i konkretne.

Stworzyliśmy OAS nie na zasadzie łączenia ludzi do siebie podobnych, ale – przeciwnie – łącząc ludzi bardzo różnych, ale zgodnych co do spraw podstawowych.

Zapraszamy do współpracy.