Po okresie przerwy Ośrodek Analiz Strategicznych wznawia działalność publicystyczną. OAS jest prywatnym, niezależnym oraz ponadpartyjnym ośrodkiem analitycznym, zajmującym się […]

Paweł Kazanecki, Witold Jurasz

Polska od początku lat 90 przeznacza znaczne, idące w setki milionów złotych, środki na pomoc rozwojową kierowaną do państw leżących za wschodnią granica. Pod nazwą „pomoc rozwojowa” na Wschodzie kryje się próba realizacji celów politycznych RP. Jeśli jednak spojrzeć na efekty naszych działań to okazuje się, że nie tylko nie osiągnięto założonych celów, ale – co gorsza – w wielu sprawach widać nawet regres. W krajach, w których nastąpiły pozytywne zmiany  nie jest oczywistym, że miało to cokolwiek wspólnego z polskimi środkami finansowymi. Polska pomoc rozwojowa nie miała większych szans na osiągnięcie realnych sukcesów z kilku podstawowych powodów.