Po okresie przerwy Ośrodek Analiz Strategicznych wznawia działalność publicystyczną. OAS jest prywatnym, niezależnym oraz ponadpartyjnym ośrodkiem analitycznym, zajmującym się polityką zagraniczną oraz wybranymi aspektami życia gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Więcej na nasz temat możecie Państwo przeczytać w zakładce „o nas”.