Michał Kuź

  • Na wizji polityki zagranicznej w Polsce cieniem kładzie się specyficzna mentalność charakterystyczna dla formacji społecznej nazywanej powszechnie inteligencją. Jej pojmowanie spraw międzynarodowych jest ułomne, ponieważ wykształciła się ona jako elita polityczna narodu bez niezawisłego państwa. Zdobywszy zaś państwo, nie wyrobiła w sobie jeszcze nawyków charakterystycznych dla elit państw dojrzalszych.

Witold Jurasz

  • Z historii relacji Waszyngtonu i Teheranu można wyciągnąć szereg wniosków nt. generalnych zasad rządzących polityką międzynarodową. Niemal każdy można odnieść do polskiej polityki wschodniej. W istocie tekst poniższy nie jest więc tekstem o relacjach USA – Iran, ale o Polsce i o tym czy umiemy w naszej polityce wobec odpowiednio Białorusi i Ukrainy z jednej strony oraz Rosji z drugiej wznieść się ponad poziom emocji i prowadzić politykę, taką jaką prowadzą wielkie narody. Twardą i pozbawioną złudzeń.
  • Chiński Jedwabny Szlak to powolna erozja rosyjskiej doktryny bliskiej zagranicy, która obowiązuje od czasów sowieckich. W swojej ostatniej wersji, stworzonej na potrzeby Federacji Rosyjskiej, oznaczała ona uznanie krajów postsowieckich (z wyłączeniem Państw Bałtyckich) za strefę wyłącznych wpływów mocarstwowych Moskwy. Zgodnie z tą doktryną Rosja prowadziła wojnę w 2008 roku z Gruzją i w 2013 z Ukrainą. Dziś jednak zmuszona jest tolerować wpływy Pekinu w postsowieckich państwach Azji Centralnej.