Poszerzenie składu Rady OAS

Z satysfakcją informujemy, że do Rady Ośrodka Analiz Strategicznych dołączyła p. Anna Streżyńska.

Pani Anna Streżyńska jest prawniczką. W latach 1995–1997 pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od 1998 do 2001 była doradcą trzech kolejnych ministrów łączności w rządzie Jerzego Buzka, a od 2000 dyrektorem departamentu w tym resorcie. W latach 2001–2004 zajmowała stanowisko dyrektora w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.

Od 15 listopada 2005 do 6 maja 2006 zajmowała stanowisko podsekretarza stanu do spraw łączności w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. Następnie, w latach 2006 – 2012, pełniła funkcję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Pani Anna Streżyńska w okresie kierowania UKE stoczyła zwycięską batalię z praktykami monopolistycznymi operatorów telekomunikacyjnych.

Pani Anna Streżyńska zasłynęła jako wzór uczciwego, nie poddającego się presji a  równocześnie skutecznego i kompetentnego urzędnika państwowego, którego celem jest dobro państwa. Połączenie profesjonalizmu i chęci służby Polsce to dokładnie to, co uważamy w OAS za klucz do modernizacji kraju. Cieszymy się, że dane będzie nam współpracować.