Arkadiusz Stanisławowski

  • Polska chce do roku 2022 r. stworzyć sobie możliwość zaspokojenia zapotrzebowania na gaz z kierunków nierosyjskich.
  • Polskie plany umożliwią rozpoczęcie dostaw błękitnego paliwa także do krajów Europy Środkowej i utworzenie wyłomu w lokalnym monopolu Gazpromu.
  • Rosja sięga po dezinformację próbując podważyć projekty rządu w Warszawie w oczach społeczeństwa i środowisk politycznych.

Ksawery Czerniewicz

  • Finlandia i Szwecja tworzą jedną przestrzeń strategiczną. Dla USA są ważnym odcinkiem granicy Zachodu z Rosją; Moskwa traktuje je jako jeden obszar geopolityczny, podobnie jak „Pribałtykę” (Litwa, Łotwa, Estonia).
  • Szwecja oraz Finlandia ze względu na położenie geograficzne są istotnym elementem w planach ewentualnych działań wojennych tworzonych zarówno przez strategów natowskich, jak i rosyjskich.