Debaty ponad podziałami

„Demokracja żyje z kompromisu. Kto nie umie zawierać kompromisów, jest bezużyteczny dla demokracji”.

Helmut Schmidt

„Mądry kompromis jest wart więcej niż tysiąc zwycięstw”.

Gichin Funakoshi – japoński mistrz karate

W naszym przekonaniu jednym z kluczowych problemów polskiej polityki jest brak kultury kompromisu. Jego brak napędza polsko–polską zimną wojnę domową.

Tak w polityce wewnątrzkrajowej jak i zagranicznej, brak chęci słuchania innych zwiększa ryzyko podejmowania błędnych decyzji oraz uniemożliwia budowanie szerszego konsensusu dla proponowanych rozwiązań. W polityce zagranicznej oznacza także i to, że nasi partnerzy i przeciwnicy zyskują możliwość rozgrywania aktorów polskiej sceny politycznej przeciw sobie i podejmowania gry na czas, obliczonej na zmianę polityki przez nasz kraj.

To wszystko osłabia Polskę i to w chwili, gdy otoczenie międzynarodowe po raz pierwszy od zakończenia Zimnej Wojny nie wydaje się  tak stabilne jak do tej pory zakładaliśmy, a zagrożenia  są  nie mirażem, a realnością.

Dlatego Ośrodek Analiz Strategicznych i Centrum Stosunków Międzynarodowych podejmują inicjatywę  organizowania cyklu „Debat ponad podziałami”. Zachowując odrębność chcemy wspólnie stworzyć miejsce, gdzie będą mogli się spotykać ludzie przekonani o tym, że dla dobra Polski powinni ze sobą rozmawiać, nawet jeśli bardzo wiele ich różni. Chcemy, by w naszych debatach brali udział politycy i eksperci, związani tak z władzą, jak i opozycją, czy też wreszcie osoby odmawiające zapisania się do wrogich sobie obozów. Same zaś debaty, aby stały się miejscem, gdzie w kulturalny sposób ścierać będą się różne wizje i nurty myślenia o Polsce. Do udziału w debatach, które będą odbywać się z zachowaniem „Chatham House Rule”, zapraszać będziemy polityków, ekspertów, przedstawicieli biznesu, świata kultury oraz czołowych dziennikarzy i publicystów. Chcemy przełamać schemat, w którym rozmowa o polityce się brutalizuje, politycy izolują się od przedsiębiorców, ludzie kultury od polityki, a sama polityka w efekcie staje się dla Polaków czymś obcym, czymś od czego należy stronić. Nasze debaty dotyczyć będą szerokiego zakresu problematyki, ze szczególnym wszakże akcentem na kwestie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Debaty zamierzamy organizować raz w miesiącu w Warszawie. Pierwsza, poświęcona relacjom Polski z Litwą, odbędzie się 14 listopada.

O przebiegu debat będziemy informować na naszych stronach internetowych. Efektem każdego spotkania  będą pisemne  rekomendacje, pod którymi będą mogły się podpisać obie strony.

Będziemy wdzięczni za sugestie tematów, które należy poruszyć, także o ewentualne wsparcie finansowe oraz – co najważniejsze – krytyczną ocenę rekomendacji, które będziemy publikować.

Małgorzata Bonikowska – Prezes CSM

Witold Jurasz – Prezes OAS