Debata „Polska – Litwa: jak zakończyć Zimną Wojnę sojuszników”

Ośrodek Analiz Strategicznych oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych z przyjemnością informują o tym, iż 14 listopada odbędzie się pierwsza debata w ramach cyklu „Debat Ponad Podziałami” zatytułowana  „Polska – Litwa: jak zakończyć Zimną Wojnę sojuszników”.

Głównym sponsorem Debaty jest PZU

W debacie wezmą udział:

 1. p. Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie
 2. p. Włodzimierz Cimoszewicz
 3. poseł Michał Dworczyk, PiS
 4. amb. Mariusz Maszkiewicz, MSZ
 5. p. Eugeniusz Smolar, CSM

Wierzymy, że skład panelistów, wśród których znaleźli się przedstawiciele różnych stron sporu politycznego oraz przedstawiciele różnych nurtów myślenia o polityce zagranicznej pozwoli na przeprowadzenie rzetelnej, prawdziwej, ale zarazem kulturalnej rozmowy.

Nasi paneliści odniosą się do zagadnień takich jak m.in.:

 1. W jaki sposób dokonać przełomu w relacjach polsko-litewskich? Czy szukać wielkiego przełomu czy też budować tzw. „mapę drogową”?
 2. Jaki jest katalog wyzwań w relacjach bilateralnych? O co powinniśmy walczyć? Co możemy dać w zamian?
 3. Czy gesty pomagają w relacjach z Litwą? Jakie gesty możemy wykonać a jakich oczekiwać? Jak uniknąć dysproporcji, tj. sytuacji, gdy jedna strona wykonuje gesty, a druga idzie na ustępstwa w konkretnych sprawach.
 4. Z kim i jak rozmawiać, aby posunąć do przodu cały proces? Jak uniknąć udawania dialogu, fałszywego pojednania i „debatologii”?
 5. Jakie elementy psychologiczne utrudniają a jakie ułatwiają porozumienie?
 6. Jakie konkretne kroki należy przedsięwziąć, by zakończyć polsko-litewską „zimną wojnę”?

W debacie wezmą udział politycy, przedstawiciele biznesu, ludzie kultury, czołowi dziennikarze i publicyści oraz eksperci. Relację z debaty, która odbędzie się z zachowaniem Chatham House Rule, zamieścimy na stronie OAS i CSM. W czasie debaty będziemy dążyć do sformułowania katalogu konkretnych rekomendacji,  które przedstawimy odpowiednim władzom państwowym. Liczymy na to, że w ślad za naszą debatą dojdzie również do rozmów ze stroną litewską.