Gratulacje

W imieniu zespołu OAS serdecznie gratulujemy członkowi Rady OAS p. Annie Streżyńskiej nominacji na urząd Ministra Cyfryzacji. Gratulujemy również nowemu Ministrowi Zdrowia p. Konstantemu Radziwiłłowi, bratu  założyciela OAS p. Macieja Radziwiłła. Całej nowej Radzie Ministrów życzymy powodzenia, wytrwałości i skuteczności w pracy na rzecz naszej Ojczyzny.