Zmiana w składzie Rady OAS

Z żalem i równoczesną satysfakcją informujemy, iż w związku z nominacją na urząd Ministra Cyfryzacji rezygnację ze składu Rady OAS złożyła pani Anna Streżyńska. Z żalem, gdyż odchodzi od nas osoba o ogromnej wiedzy, niezmąconej niczym uczciwości a zarazem będąca przykładem, ze można łączyć ideowość z najwyższej próby profesjonalizmem i fachowością. Z satysfakcją, gdyż trudno się nie cieszyć, gdy taka osoba wchodzi w skład Rządu RP.

Pani Annie Streżyńskiej życzymy powodzenia w jej misji.