Poszerzenie składu Rady OAS

Z satysfakcją informujemy, że do Rady Ośrodka Analiz Strategicznych dołączył p. Mirosław Barszcz.

Pan Mirosław Barszcz jest prawnikiem. Od 1996 roku pracował w międzynarodowych firmach doradczych.W latach 2005-2006 pełnił funkcję wiceministra finansów odpowiedzialnego za system podatkowy. W 2007 roku został powołany na urząd ministra budownictwa. W latach 2006-2011 był współautorem wielu rządowych projektów strategicznych, m.in. w zakresie polityki prorodzinnej, rozwoju mieszkalnictwa, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz rozwoju przedsiębiorczości. W latach 2012-2013 odpowiadał za projekt deregulacji zawodów prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest też autorem koncepcji i współautorem ustawy o profesjonalizmie, przejrzystości i partycypacji społecznej w rządowym procesie legislacyjnym (2013).

Pan Mirosław Barszcz zasłynął jako skuteczny profesjonalista, który do pracy na rzecz państwa wprowadza nowoczesny i pozbawiony partyjnego zabarwienia sposób zarządzania projektowego. Pan Mirosław Barszcz doprowadził do deregulacji zawodów, mimo, iż było to, zdawać by się mogło, zadanie niewykonalne. Jest symbolem fachowości i umiejętności łączenia podejścia technokratycznego z patriotyzmem. Cieszymy się, że dane będzie nam współpracować.